Ung Hjerne

Funktionel Hjernetræning blev i perioden 2016 til 2018 implementeret på 18 ungdomsuddannelser i Danmark.

Gennem et Train the trainer koncept gennemførte uddannede lærere 12 ugers træningsforløb med eleverne.

Forskere fra Syddansk universitet og Dansk evalueringsinstitut undersøgte træningens effekt i sammenhæng med bla. indlæring, koncentration, trivsel, karakterløft og resilience. Forskerne kunne ikke af de fulgte forløb påvise en signifikant effekt af de gennemførte træningsforløb.

Du kan se en infofilm om projektet her

Træning af commotiopatienter

Vi har gjort os nysgerrige på, i hvilken grad Funktionel Hjernetræning kan supplere den rehabiliterende træning af commotiopatienter patienter, der fortsat har mén et år efter skaden er sket.

I foråret 2018 etablerede vi et pilotprojekt i samarbejde Højbjergklinikken, der har stor erfaring med behandling og rehabilitering efter hjernerystelse. Formålet var at målrette et træningsforløb og samtidig at teste effekten på flere og andre parametre end dem, vi normalt tester ved et træningsforløb.

Du kan se mere om projektet og resultaterne her