Ung Hjerne

Funktionel Hjernetræning er i perioden 2016 til 2018 implementeret på 18 ungdomsuddannelser i Danmark.

Forskere fra Syddansk universitet og Dansk evalueringsinstitut undersøger træningens effekt i sammenhæng med bla. indlæring, koncentration, trivsel, karakterløft og resilience.

Du kan se meget mere om det projekt på unghjerne.dk, her

 

Træning af commotiopatienter

Vi har gjort gør os nysgerrige på, i hvilken grad Funktionel Hjernetræning kan supplere den rehabiliterende træning af commotiopatienter patienter, der fortsat har men´ et år efter skaden er sket.

I foråret 2018 etablerede vi et pilotprojekt i samarbejde Højbjergklinikken, der har stor erfaring med behandling og rehabilitering efter hjernerystelse. Formålet var at målrette et træningsforløb og samtidig at teste effekten på flere og andre parametre end dem, vi normalt tester ved et træningsforløb.

Du kan se mere om det projekt og resultater her