Genoptræning af commotiopatienter

Vi har gjort gør os nysgerrige på, i hvilken grad Funktionel Hjernetræning kan supplere den rehabiliterende træning af commotiopatienter patienter, der fortsat har men´ et år efter skaden er sket.

I foråret 2018 etablerede vi et pilotprojekt i samarbejde Højbjergklinikken, der har stor erfaring med behandling og rehabilitering efter hjernerystelse. Formålet var at målrette et træningsforløb og samtidig at teste effekten på flere og andre parametre end dem, vi normalt tester ved et træningsforløb.

I pilotprojektet har 21 deltagere trænet en time om ugen i 12 uger. MindSocial har stået for træningen imens Højbjergklinikken har stået for at teste deltagerne før og efter træningsforløbet.

Til at teste er benyttet Patient Specifik Function Scale (PSFS) og C3 Logix. C3Logix indeholder de samme test som SCAT5, der er det anbefalede testværktøj i forbindelse med hovedskader. Du kan se mere om test og resultater nedenstående.

“Endnu engang stor tak herfra: jeg er SÅ glad for at have deltaget i forløbet, det har virkelig flyttet noget i min hverdag.

Mine nærmeste veninder bruger ord som “gennembrud” og “kvantespring” om min bedring, og sådan føles det også. TAK!”

Resultater af PSFS

Subjektive vurderinger af selvvalgte aktiviteter (PSFS). Deltagerne har vurderet aktiviteten på en skala fra 1 til 10 inden det 12 ugers træningesforløb og har vurderet de sammen aktiviteter igen efter forløbet.

Deltagerne oplever en gennemsnitlig forbedring på 62%. Det svarer til en forbedring på 1,7 point pr. aktivitet og er signifikant.

Valgte aktiviteter og hvor mange der har valgt dem (x)

  • Sociale sammenkomster/forsamlinger (15)
  • Arbejde/studere (13)
  • Skærm og koncentrere sig/ koncentration (10)
  • Motion/puls/ træning/sport (10)
  • Læse og lydfølsomhed (8)
  • Hukommelse (7)
  • Træthed (6)
  • Lege/tumle med børn og møder (3)
  • Køre bil (2)

 

Resultater af C3Logix

Deltagerne vurdere deres oplevelse af symptomer og gennemfører test af kognitive funktioner og balance.

Symptomer; Deltagernes vurdere 27 symptomer (f.eks hovedpine og svimmelhed). De vurderer på en skala fra 0 – 6, hvor 0 er ingen symptomer og 6 er mange symptomer. Det samlede tal er symptom-scoren (maks. 162 point). Her ses en gennemsnitlig forskel på 16,33 symptom-point pr person, hvilket er en stor og signifikant forbedring.

Kognitive test; Deltagerne gennemfører en række kognitive test, herunder problemløsning, koncentration, forsinket hukommelse og reaktionstid. Her ser vi en gennemsnitlig forbedring, men den er begrænset og kun signifikant i testen af problemløsning.

Balance; Deltagerne gennemfører 3 test lavet på gulvet og 3 test på en balancepude. Balance (BESS) tallet, er det antal fejl, de har lavet i løbet af testen. Deltagerne kan maks. få 10 point i hver test og maks. 60 point i alt. Her ses, at deltagerne i gennemsnit bliver 3,7 balance-point bedre, det er en stor forbedring og statistisk signifikant.

Genoptræning, Commotiopatienter

For deltagere med langvarige men efter en hjernerystelse eller piskesmæld

Deltagerne oplever typisk, at hjernen er kommet i dårlig form. Kognitive funktioner som hukommelse, koncentration og problemløsning er svækket og skal genoptrænes. Det skal samme skal evnen til at sortere i input og forstyrrelser, så hverdagens almindelige input i form lyde og lys ikke bliver en belastning.

I gruppen oplever vi, at de mentale vaner er blevet modspiller i genoptræningen. Gener og ubehag hjælper den ramte til at passe på og justere den belastning, de pålægger hjernen efter en skade. Over en lang periode har de lært at passe godt hjernen – at undgå overbelastninger. De mentale (forsvars) vaner bliver over en lang periode en modspiller. Genoptræningen af de kognitive funktioner kræver, at de igen udfordrer hjernen og stille og roligt lærer den at bruge sine muskler igen. Selvfølgelig med respekt for det niveau hvor de og deres hjerne er og kan træne.

Gennem et træningsforløb træner deltagerne hjernens form (de kognitive funktioner) og udfordrer de mentale vaner. I takt med at deres opmærksomhed bliver optaget af sjove og udfordrende øvelserne, forskellige input og samspillet med de andre, bliver de mentale (forsvars) vaner ”glemt”. De åbner stille og roligt op for en aktiv omverden, og hjernen træner i at håndtere input, forstyrrelser, balance og sociale relationer.

Se mere om Funktionel Hjernetræning og vores hold her