Funktionel Hjernetræner grunduddannelse

5 dages uddannelse

Funktionel Hjernetræner grunduddannelse er 5 intense dage, hvor vi veksler mellem teori og praksis.

– alt sammen med det formål, at du efter uddannelsen kan facilitere, tilpasse og formidle Funktionel Hjernetræning. Den første del af uddannelsen vil indeholde en større del af den grundæggende teori. Den sidste del vil indeholde en større del af formidling og træning i praksis.

Hvad kan du efter uddannelsen

Som uddannet Funktionel Hjernetræner kan du faciltere og arbejde målrettet med Funktionel Hjernetræning.

– Du kan facilitere og tilpasse øvelser og træning

– Du kan relatere de praktiske øvelser til teorien bag Funktionel Hjernetræning

– Du kan formidle træningen og relaterer til viden om hvordan hjernen arbejder i relation til hverdagen

– Du kan anvende Funktionel Hjernetræning som et redskab til at koble hjernen (tanker og forståelse) med kroppen (oplevelse og følelse)

Uddannelsens forløb

5 uddannelsesdage: Uddannelsesdagene er fordelt med 2 sammenhængende dage og 3 enkeltstående dage.

Hjemmeopgave: Mellem dag 2, 3 og 4 skal du facilitere en træning med et hold af min. 8 deltagere.

Certificering: For at blive certificeret Funktionel Hjernetræner skal du vise, at du kan facilitere og balancere træningen samt relatere øvelserne til den grundlæggende teori. Derudover skal du vise forståelse for, hvordan du kan arbejde med mentale strategier og et udviklende træningsmiljø.

Individuel supervision: Efter uddannelsen har du mulighed for at modtage supervision i forbindelse med en træning.

Teori på uddannelsen

Træningen er baseret på hjerneforskning og motivationsteori, hvor kernen er en forståelse af hjernen og de mentale processer som et dynamiske samspil mellem hjerne, krop og omverden. Som deltager får du en grundlæggende forståelse af

– Den plastiske hjerne og hjernen som netværk

– De kognitive funktioner, herunder arbejdshukommelse og opmærksomhed

– Samspillet mellem hjerne, krop og omverden (embodied, embedded og entacted mind)

– Growth mindset

Teorien er hele tiden koblet til den praktiske træning og skal kvalificere, at du som træner kan formidle og målrette de praktiske øvelser

FuHT online

FuHT online gør det nemt for dig som træner. I forbindelse med uddannelsen kan du købe licens til FuHT online.

– Øvelsesdatabase med beskrivelser og video af mere end 100 øvelser og progressioner.

– Mulighed for at bygge eget træningsprogram

– Administration af deltagere, træning og hold

– Evaluering af deltagernes udvikling og oplevelse

Licens til FuHT online er tilknyttet din certificering. Licensen koster op til kr. 499 pr. måned og faktureres halvårligt.

Hvad får du

– 5 uddannelsedage inkl. forplejning

– en times individuel supervision efter uddannelsen

– certificering

– adgang til FuHT online

Samlet pris kr. 14.995 + moms 

En redskabspakke til træning af hold med 15 deltagere kan i forbindelse med uddannelsen tilkøbes for kr. 3.500 + moms (værdi kr. 4.500)

Det har været et virkeligt godt og gennemarbejdet forløb

“Det har været et virkeligt godt og gennemarbejdet forløb. Uddannelsen var tilrettelagt med en super fin balance, imellem teori og praktiske øvelser og faglig feedback fra dygtige instruktører. Jeg følte meget virkelig godt klædt på til det videre arbejde som ny instruktør og til selv at kunne gennemføre træningsforløb med mine egne deltagere”

Kristina Skipper, underviser Silkeborg Tekniske skole

Læs hvad de nye FuHT trænere siger om uddannelsen og hvordan de vil bruge den

Funktionel Hjernetræner uddannelse

Hold 1: Februar/marts 2022

Torsdag den 3. februar         kl. 9.00 – 17.00 (København)

Fredag den 4. februar          kl. 9.00 – 16.00 (København)

Torsdag den 10. februar       kl. 9.00 – 16.30 (København)

Fredag den 25. februar        kl. 9.00 – 16.00 (Odense)

Fredag den 4. marts             kl. 9.00 – 16.00 (Odense)

 

Hvor: København og Odense

Antal: Maks 12 deltagere

Ønsker du at tilmelde eller høre nærmere om uddannelse og muligheder, så skriv til Ditte Andersen på ditte@mindsocial.dk eller ring på telefon 2058 5111.