Unge hjerner, læring og trivsel

– en kursusdag for lærere og pædagoger, der arbejder med udviklende mindset

 

Hvordan kan vi stimulere et udviklende mindset?

Med udgangspunkt i hvordan hjernen arbejder og Funktionel Hjernetræning som et konkret redskab, sætter vi fokus på det udviklende mindset hos den enkelte elev, de voksne og i det fælles læringsmiljø.

Kursusdagen er praktisk orienteret og har til formål at lærerne/pædagoger har 10 ko konkrete øvelser, som de kan anvende i arbejdet med eleverne.

Udover de praktiske øvelser skal lærere og pædagoger reflektere over egne vaner og tankemønstre. Lærerne er som alle andre påvirket af egne erfaringer, strukturer og forventninger fra omverdenen (skole og forældre). På kursusdagen gør vi os nysgerrige på, hvordan og hvornår lærerne understøtter et udviklende læringsmiljø og hvornår de ”måske” kan være ekstra opmærksomme.

Output 

Deltagerne skal gå fra workshoppen med ny viden, konkrete redskaber og refleksioner over egen undervisning

  1. Viden om hvordan hjernen arbejder og hvordan vi kan bruge Funktionel Hjernetræning til at arbejde med et udviklende mindset og læringsmiljø i klassen.
  2. Refleksion over hvordan vi som lærere og pædagoger påvirker elevernes mindset gennem egne vaner, strategier, undervisning og sprog.
  3. 10 konkrete øvelser som lærere og pædagoger kan anvende og målrette til forskellige klassetrin.

Casehistorie  

Hald Ege Skole i Viborg arbejder med mindset. Efter en kursusdag for 15 lærere og pædagoger stiller de sig selv spørgsmålet

“Er vi blevet sådan nogle curling-lærere, der fejer alle problemerne væk fra eleverne, fordi vi på forhånd bekymrer os for, at der bliver uro i klassen, hvis vi gør opgaverne udfordrende?’”

Pædagogiske leder Lene Christiansen fortæller bl.a. om kursusdagen

”Vi får nogle konkrete redskaber på et praktisk plan, og så får vi et fælles reflektionsniveau over den måde, vi laver undervisning på. For eksempel siger vores dagsorden, at alle skal være med – men tør vi så gøre det svært, for hvad så, hvis nogen ikke kan være med? På den måde giver hjernetræningen os en anledning til at diskutere, hvad vi kan med differentieret undervisning, hvor vi netop kan planlægge undervisningen, så alle bliver udfordrede.”