Jeg har fået genopfrisket, at vi som mennesker mærker først og erfarer bagefter.

Uddannelsen har givet mig nye redskaber samt udviklet og udfordret min eksisterende viden. Som neurologisk fysioterapeut er jeg blevet skarpere på at formidle viden, facilitere øvelser samt analysere den enkeltes adfærd og mentale strategier i interaktion med omverdenen og i sociale sammenhænge.

Jeg har fået genopfrisket, at vi som mennesker mærker først og erfarer bagefter. Som terapeuter bliver vi aldrig færdig med at øve os i, at se det enkelte menneske, deres mål og motivationer samt at relatere træning til hverdagen. 

Tak for en inspirerende uddannelse i funktionel hjernetræning 🧠

Helle Pilegard Petersen, neurologisk fysioterapeut. center for hjerneskade Odense

 

Fremadrettet skal jeg bruge funktionel hjernetræning til træning af børn, familier og kræftoverlevere der har kognitive senfølger/bivirkninger efter behandling med kemoterapi/stråler.

I mit arbejde som ergoterapeut har jeg altid arbejdet indenfor det neurologiske område og med samarbejdet mellem kroppen og hjernen. For et par år siden introducerede en ven mig til Funktionel Hjernetræning og jeg prøvede at deltage på et hold. Jeg blev fascineret af opbygningen af træningen og dens værdigrundlag og det der skete med deltagerne undervejs. Ligeledes syntes jeg selv det var sjov og udfordrende på samme tid. Da jeg så at muligheden for at blive certificeret i funktionel hjernetræning var der,  sprang jeg til med det samme.

Undervisningen har været en god blanding af teori, eksempler og hands on , hvor du fra dag 1 selv skal instruerer de andre deltagere i øvelserne. Under kurset skal du selv afprøve øvelserne i dit arbejde, det er en god måde at komme ind i øvelserne, deres formål og måden at være instruktør på. Underviserne er meget fagligt kompetente og gør undervisningen sjov og levende på samme tid.

Efterfølgende får du adgang til en online platform, hvor alle øvelserne med instruktionsvideoer incl. Progressioner af øvelserne er vist. Det gir mig den sikkerhed jeg har brug for at kunne starte hold /træningen op med det samme.

Fremadrettet skal jeg bruge funktionel hjernetræning til træning af børn, familier og kræftoverlevere der har kognitive senfølger/bivirkninger efter behandling med kemoterapi/stråler.

Mette Krabek, Ergoterapeut. senfoelgerogkraeft.dk

 

I mit arbejde som arbejdsmiljørådgiver skal jeg bruge øvelserne til at vise pointer omkring adfærd og vaner

Efter 4 super inspirerende kursusdage er jeg klar til at komme ud og arbejde med Funktionel hjernetræning. I mit arbejde som arbejdsmiljørådgiver skal jeg bruge øvelserne til at vise pointer omkring adfærd og vaner og selve træningen kan bruges til forskellige målgrupper på arbejdspladser, som ønsker at træne hjernen med udfordrende øvelser, som både har fokus på hjernen og motoriske færdigheder udført i samspil med andre.

Stine Ege Quist, Arbejdsmiljørådgiver, Arbejdsmiljøcenteret 

 

Fra “I can´t do this – yet” til “Yes, I can do this!”

Uddannelsen til funktionel hjernetræner bød på en interessant og afvekslingsrig blanding af teori, praksis og egen formidling. I løbet af fire dage blev vi introduceret til det teoretiske grundlag, som denne form for hjernetræning bygger på: fra hvordan hjernen fungerer til hvordan hjernens potentiale til at udvikle sig kan udnyttes ved hjælp af praktiske øvelser. Disse øvelser bygger på et samspil mellem hjernen, kroppen samt omgivelserne, i dette tilfælde de andre deltagere. I kursets løb blev vi præsenteret for mange af disse øvelser, så vi lærte dem at kende og samtidig kunne opleve ”på egen hjerne”, hvordan de påvirker blandt andet evnen til at fokusere. Derudover blev vi fra dag ét bedt om skiftevis at indtage trænerrollen og sætte vores medkursister ind i nye øvelser. Den fjerde dag skulle vi desuden holde et foredrag om funktionel hjernetræning, som vi kan holde for de forskellige målgrupper, vi vil være instruktør for. Der var også to hjemmeopgaver, i og med at vi blev bedt om at øve os på to forskellige hold ”forsøgskaniner” mellem de enkelte kursusdage.

Det var ikke kun selve kurset, der var meget inspirerende, men også erfaringsudvekslingen med de andre kursister, da vi alle havde en forskellig erhvervsmæssig baggrund, bl.a. som coach, fysioterapeut og lærer. Det feedback, vi fik fra hinanden samt kursuslederen, var altid meget konstruktivt.

Så jeg føler mig godt klædt på til at indtage rollen som FuHT træner for mine gymnasieelever. Desuden kan jeg bruge nogle af de teoretiske indfaldsvinkler i min studievejledning, hvor jeg blandt andet hjælper eleverne med at forbedre deres studievaner. Som glædelig sidegevinst har jeg også profiteret af kurset som privatperson, f.eks. med hensyn til at blive bedre til at fokusere og at udfordre min hjerne til at prøve noget nyt. Så jeg siger tak for et virkelig godt kursus!

Ulrike Sønderbek, Underviser og studievejleder, Deutsche Gymnasium