Genoptræning efter hjernerystelse

Vi har i januar 2020 evalueret Pilotprojekt 2.0. I samarbejde med Højbjergklinikken, har vi undersøgt effekten af 12 ugers Funktionel Hjernetræning som et målrettet genoptræningsforløb efter hjernerystelse. Mind Social har stået for træningen. Bodil Tilma fra Højbjergklinikken har stået for at teste deltagerne før og efter træningsforløbet.

Tyve personer har deltaget i Funktionel Hjernetræning en gang om ugen i 12 uger. De er før og efter forløbet testet med Patient Specifik Funktionel Status (PSFS) og C3 Logix.

PSFS er et udtryk for deltagerens oplevede udfordringer i hverdagen, herunder at deltage i sociale sammenhænge, lyd og lysfølsomhed, at læse, at koncentrere sig, at køre bil mm.

C3 Logix indeholder objektive test af symptomer, balance, øjenbevægelser og neurokognitive test, herunder korttidshukommelse og proceshastighed.

  • Skriv til info@mindsocial.dk, hvis du ønsker at få den samlede evaluering tilsendt

Sociale sammenhænge er nemmere “er bedre til at være, hvor der er andre lyde”

En deltager beskriver “at der næsten ikke er symptomer mere, og at der generelt er mere strøm på batteriet, hvilket omgivelserne også giver udtryk for”.

Flere deltagere har uafhængigt af hinanden nævnt en større tro på sig selv og på fremtiden. ”Det har været med til at puste liv i håbet om at få det bedre”.

Flere deltagere beskriver at de arbejder mere og mere koncentreret, så den effektive arbejdstid er øget.

Resultater af PSFS

Subjektive vurderinger af selvvalgte aktiviteter (PSFS). Deltagerne har vurderet aktiviteten på en skala fra 1 til 10 inden det 12 ugers træningesforløb, og de har vurderet de samme aktiviteter igen efter forløbet.

Deltagerne oplever en gennemsnitlig forbedring på 74%. Det svarer til en forbedring på 2,1 point pr. aktivitet og er signifikant.

Valgte aktiviteter

  • Sociale sammenkomster/forsamlinger
  • Arbejde/studere
  • Skærm og koncentrere sig/ koncentration
  • Motion/puls/ træning/sport
  • Læse og lydfølsomhed
  • Hukommelse
  • Træthed
  • Lege/tumle med børn og møder
  • Køre bil

 

Resultater af C3 Logix

Deltagerne vurdere deres oplevelse af symptomer og gennemfører test af kognitive funktioner og balance.

Symptomer; Deltagernes vurdere 27 symptomer (f.eks hovedpine og svimmelhed). De vurderer på en skala fra 0 – 6, hvor 0 er ingen symptomer og 6 er svære symptomer. Det samlede tal er symptom-scoren (maks. 162 point). Her ses en gennemsnitlig forskel på 15,15 symptom-point pr person, hvilket er en stor og signifikant forbedring.

Kognitive test; Deltagerne gennemfører en række kognitive test, herunder problemløsning, koncentration, forsinket hukommelse og reaktionstid. Her ser vi en gennemsnitlig forbedring i alle test. Forbedringen er signifikant 3 af 6 test. Det er i SAC (Standard Assesment of Concussion), Processing speed task og Trails A.

Balance; Deltagerne gennemfører balancetest. Balance (BESS) tallet, er det antal fejl, de har lavet i løbet af testen. Deltagerne kan maks. få 10 point i hver test og maks. 60 point i alt. Her ses, at deltagerne i gennemsnit bliver 7,25 balance-point bedre. Det er en stor forbedring og statistisk signifikant.

Genoptræning, efter hjernerystelse

For deltagere med langvarige men efter en hjernerystelse eller piskesmæld

Deltagerne oplever typisk, at hjernen er kommet i dårlig form. Kognitive funktioner som hukommelse, koncentration og problemløsning er svækket og skal genoptrænes. Det skal samme skal evnen til at sortere i input og forstyrrelser, så hverdagens almindelige input i form lyde og lys ikke bliver en belastning.

Hos nogle hjernerystede oplever vi, at de mentale vaner er blevet modspiller i genoptræningen. Gener og ubehag hjælper den ramte til at passe på og justere den belastning, de pålægger hjernen efter en skade. Over en lang periode har de lært at passe godt hjernen – at undgå overbelastninger. De mentale (forsvars) vaner bliver over en lang periode en modspiller. Genoptræningen af de kognitive funktioner kræver, at de igen udfordrer hjernen og stille og roligt lærer den at bruge sine muskler igen – med respekt for det niveau hvor de og deres hjerne er og kan træne.

Gennem et træningsforløb træner deltagerne hjernens form (de kognitive funktioner) og udfordrer de mentale vaner. I takt med at deres opmærksomhed bliver optaget af sjove og udfordrende øvelser, forskellige input og samspillet med de andre, bliver de mentale (forsvars) vaner ”glemt”. De åbner stille og roligt op for en aktiv omverden, og hjernen træner i at håndtere input, forstyrrelser, balance og sociale relationer.

Find forløb og intromøder her