Skarpe hjerner og skarpe teams

Overskud til opgaver og relationer

Mentalt overskud handler om den enkelte og alt det imellem os – det vi smitter med. Når vi som team har mentalt overskud kan vi aktivt vælge, hvordan vi vil bruge det overskud.

Når teamet mangler overskud

Arbejder du med et team eller en organisation, hvor en lang periode med stort arbejdspres, mange forandringer og konflikter har påvirket den fælles adfærd og drænet den gode energi. Hvor alt for mange mentale resurser bliver brugt på usikkerhed, fejl, brok og begrænsninger!

Vi sætter det mentale overskud på agendaen som et individuelt og et fælles ansvar. Vi træner det mentale fundament og implementerer nye vaner, der skaber energi og overskud hos den enkelte og i teamet. 

Når teamet har overskud 

Arbejder du med mennesker og teams, hvor der er mentale resurser til rådighed, så har du en fantastisk mulighed for at optimere og fokusere de resurser bedst muligt, at booste energien, kreativiteten og samarbejdet. Jo mere bevidste I bliver om det, der gør jer gode både som individer og team, jo nemmere er det aktivt at vælge den adfærd igen.

Vi styrker jeres styrker, så I står endnu stærkere, skarpere og rustet til større pres, flere forandringer og flere opgaver.

 

 

 

Teamtræning består af:  Workshop (3 timer)  Træningsforløb (7 x en time)  Individuel sparring (x timer) 

Individuel sparring  

Træningsforløbet igennem har vi individuel sparring med deltagerne.

Funktionel Hjernetræning simulerer en intens udgave af de kognitive og sociale opgaver, som vores hjerner skal løse i hverdagen. Styrker og udfordringer hos den enkelte og i teamet bliver tydelige. Træningen er en optimal mulighed for at træne det fokus og de vaner, der styrker egen og teamets præstationer og trivsel.

Undervejs i et forløb opstår spørgsmål og refleksioner relateret til den enkeltes indsatsområde. Det giver en rigtig god mulighed for gennem den individuelle sparring at styrke indsigten og skubbe til vaner og adfærd.

 

Workshop

På en indledende workshop sætter vi ord og handling på, hvordan hjernen arbejder realteret til hverdagens opgaver og udfordringer. Vi bliver klogere på mulighederne for træne at hjernen og aktivt vælge det mentale overskud.

Vi undersøger og definerer de aktive valg og den adfærd, der er vigtig for jer.

Nogle områder er aktuelle i de fleste teams. Samtidig har ethvert individ, team og organisation deres egen kultur, opgaver, adfærd og aktive valg. Hvad er vigtigt hos jer og hvilke vaner vil I have.

 

 

 

Træningsforløb 

Udover at træne hjernen og de mentale muskler, så er Funktionel Hjerntræning et formidabelt redskab til at flytte læring og refleksioner fra tanke til handling.

I forlængelse af den enkelte træning har deltagerne små opgaver: Adfærd eller en vane, som de vil give opmærksomhed. Opgaverne kobler træning til hverdagen og sikrer, at læring og refleksion implementeres som adfærd i hverdagen.

Vi træner en time om ugen i 7 uger. Det er “kun” hjernerne, der skal svede, Det betyder, at I kan træne I almindeligt tøj og vi kan være i et af jeres lokaler.

 

 

Der er kamp om vores opmærksomhed

Den mentale kapacitet er begrænset, over perioder, i løbet af dagen og til den aktuelle opgave og situation. Mentalt overskud handler om, at udnytte den kapacitet, vi har til rådighed. Det skal være et aktivt valg, hvem og hvad der får vores opmærksomhed, hvornår.

Det er på de bevidste mentale pladser, vi kan arbejde effektivt, være nysgerrige, reflektere og træffe beslutninger. Det er også her, vi kan være innovative, udfordre vaner og forestillinger.

Hvis vi ikke aktivt kontrollerer de mentale pladser, så optages de nemt af alt muligt andet end det, der er vigtigt lige nu. Kolleger der taler, mails, opgaver der venter eller usikkerhed i forbindelse med forandringer. Private udfordringer, der optager mentale pladser, når vi er på arbejde. Og arbejdsmæssige udfordringer, der optager mentale pladser, når vi holder fri.

Det kræver overskud og aktive valg, at holde fokus på opgaven og de mennesker vi er sammen med. Hjerner i god form kan vælge. Hjerner med gode vaner vælger. 

8 mentale pladser og aktive valg, læs mere her

Vi ved, at vi smitter

Vi smitter hinanden med humør, holdninger og indstilling. Vi smitter på de gode dage og vi smitter på de dårlige dage. Beslut hvad I vil smitte med!

Vi gør hinanden gode

Vi fortæller hvad der gør os gode og vi lytter til, hvad der gør andre gode. Vi afleverer opgaver, ikke kun for at komme af med dem, men for at modtageren kan lykkes. Lav gode afleveringer!

Vi udnytter den mentale kapacitet

Vi ved, at den mentale kapacitet er begrænset. Vi giver opmærksomhed til den opgave vi er i gang med, det møde vi deltager i og de mennesker vi er sammen med. Vær tilstede!

Vi forstår og respekterer hinanden

Vi ved, at opgaver og udfordringer kan se forskellige ud, når vi sidder i forskellige afdelinger og med forskelligt ansvar. Vi vender perspektivet, spørger og udfordre os selv og hinanden. Vær nysgerrige!

Book et foredrag

Med et inspirerende og involverende foredrag sætter Ditte Andersen den mentale sundhed på jeres fælles agenda.

Hun motiverer os til at undersøge og aktivt vælge, hvad vi vil bidrage med; både i organisationen og privat. Hun åbner for nysgerrigheden og modet til at udfordre vaner og forestillinger om den omverden og de relationer, vi er en del af.

Ditte har arbejdet med udvikling af organisationer, medarbejdere og teams gennem 15 år. Og så er hun arkitekten bag Funktionel Hjernetræning. Hun er tidligere professionel håndblodspiller på klub- og landshold. Forståelsen af teamdynamikker og evnen til at gøre hinanden gode, er en naturlig del af hendes formidling og sprog.

Se mere om foredrag her

Evaluering

Træningens effekt

Vi tester og evaluerer på alle træningsforløb.

Deltagerne svarer på i alt 26 udsagn før og efter et træningsforløb.

18 udsagn, der handler om den enkeltes oplevelse af mental sundhed (test; WEMWBS). Og 8 udsagn der handler om teamets mentale overskud, det imellem dem.

Organisationen modtager en samlet evaluering af teamets udvikling. Den enkelte deltager modtager en graf over egen udvikling.

Kom i gang

Træn det mentale overskud i dit team

Ring til os på tlf. 20 58 51 11 eller send en mail til info@mindsoscial.dk

Du kan også Indtaste din mail og telefonnummer så tager vi kontakt til dig snarest.