FuHT

Træning og genoptræning af hjernen og den mentale trivsel

Stress, en længere sygemelding eller en skade som f.eks. en hjernerystelse påvirker din hjerne og din trivsel. I forbindelse med den egentlige belastning og længe efter kan du opleve kognitive, fysiske og sociale udfordringer. Du oplever måske, at

  • du bliver nemmere forstyrret
  • du glemmer ting
  • du har svært ved at holde fokus og mister overblikket
  • at du er mere følsom
  • du undgår sociale aktiviteter, fordi støj og mange mennekser trætter din hjerne

Med Funktionel Hjernetræning kan du aktivt træne og genoptræne hjernen og din mentale trivsel.

 Find hold og gratis intromøder herMød andre deltagere Bliv uddannet FuHT træner

Gennem træningen styrker du

De kognitive funktioner; at kontrollere din opmærksomhed, koncentration, hukommelse, beslutsomhed, problemløsning og evnen til at holde overblik og lære nye ting

Den mentale styrke; troen på sig selv, motivation, drivkraft og mod på nye udfordringer

Den sociale styrke; evnen til at være i større rum og sammenhænge med mange mennekser, tillid i relation til mennesker, du ikke kender og lyst til at være social

Den fysiske trivsel; balance, koordination, nattesøvn og din vejrtrækning

Genoptræning efter hjernerystelse

Mere energi, øget trivsel, bedre balance og styrket koncentration

Vi har i januar 2020 afsluttet pilotprojekt 2.0. I samarbejde med Højbjergklinikken har vi testet effekten af Funktionel Hjernetræning som en målrettet genoptræning efter hjernerystelse. Både subjektive og objektive test viser en signifikant forbedring hos deltagerne.

Se resultater og mere om projektet her

God træning kan mærkes 

I FuHT udfordrer og træner vi hjernen gennem øvelser og en kontrolleret belastning. Stille og roligt øger vi belastningen, så vi langsomt og trygt genoptræner hjernen og det mentale fundament.

Træthed og ømhed efter en god træning

Ligesom vi bliver træt i kroppen og øm i musklerne efter en god fysisk træning, så bliver vi træt i hjernen efter en god FuHT træning

Mere om god træning her 

Vi har forskellige hold 

Tilpasning af træningen, valg af øvelser og graden af udfordring og intensitet er helt afgørende for, at du får mest muligt ud af dit træningsforløb. Derfor har vi forskellige hold og træningsforløb.

Genoptræning: Holdene er tilpasset dig, der fortsat oplever store udfordringer i hverdagen og alvorlige følger efter en belastning. Det er for dig, der fortsat er helt eller delvist sygemeldt fra dit arbejde.

Grundtræning: Holdene er tilpasset dig, der mere eller mindre er tilbage på arbejdet og i en normal hverdag, men som stadig oplever at koncentration, hukommelse og overblik ikke helt fungerer som tidligere.

Din FuHT træner: Uanset hvilket hold du træner på, så sørger din uddannede FuHT træner for, at træningen hele tiden justeres og tilpasses, så både du og dit hold træner optimalt.

Find dit hold og tilmeld her

Sunde mentale vaner

Du bliver klogere på din hjerne og dine mentale strategier

I Funktionel Hjernetræning skal du forholde dig til egne opgaver, forstyrrelser, forandringer og sociale relationer. Præcis som du skal i hverdagens opgaver og udfordringer.

Gennem øvelserne træner du at holde fokus på opgaven, imens du udsættes for forskellige input og forstyrrelser – nogle vigtige og andre ligegyldige. Du bliver bedre til at balancere og prioritere din opmærksomhed, orientere dig og lykkes i samspillet med andre mennesker.

Din hjerne motiveres til at arbejde på en måde, der er konstruktiv for dig og de mennesker du er sammen med.

Nogle mentale vaner vil du træne stærkere. Det kan være, at du er god til at finde ro, selvom der sker en masse omkring dig. Du kan være god til at sige pyt og komme videre, når der sker en fejl eller du møder modgang. Måske er du er god til at slippe tanker om arbejdet og holde fri, når du har fri. Det er sunde vaner og dem skal du træne stærkere.

Andre mentale vaner vil du gerne udfordre og lave om. Det kan være at forandringer og usikkerhed konstant optager din opmærksomhed og du mest for øje på forhindringerne. Du har det måske med at give op, hvis noget bliver for svært. Måske mangler du ind imellem motivation, har svært ved at komme igang og oplever at du udskyder opgaver eller beslutninger. Det er mentale vaner, som du måske gerne vil lave om.

Gennem et træningsforløbet bliver du bevidst om dine strategier og vaner, og du træner de vaner, der er sunde for dig.

Genoptræning, Commotiopatienter

For deltagere med langvarige mén efter en hjernerystelse eller piskesmæld

I denne gruppe oplever deltagerne, at hjernen er kommet i dårlig form. Kognitive funktioner som hukommelse, koncentration og problemløsning skal genoptrænes. Det samme skal evnen til at sortere i input og forstyrrelser, så hverdagens almindelige input i form lyde og lys ikke bliver en belastning.

I gruppen ser vi ofte, at de mentale vaner er blevet en modspiller i genoptræningen. Gener og ubehag får dig til at justere, hvor meget du belaster din hjerne og du lærer at undgå overbelastninger. Det er godt og vigtigt, men over en lang periode bliver de mentale (forsvars-) vaner din modspiller. Genoptræning af de kognitive funktioner kræver, at du igen udfordrer hjernen og stille og roligt lærer den at bruge sine muskler igen. Selvfølgelig med respekt for det niveau hvor du og din hjerne er og kan træne.

Gennem et træningsforløb træner du hjernens form (de kognitive funktioner) og udfordrer de mentale vaner. I takt med at din opmærksomhed bliver optaget af sjove og udfordrende øvelser, forskellige input og samspillet med de andre, bliver de mentale (forsvars-) vaner ”glemt”. Du åbner stille og roligt for en aktiv omverden, og hjernen træner i at håndtere input, forstyrrelser, balance og sociale relationer.

Læs om commotiopatienters udvikling og oplevelser her

Genoptræning, Mental belastning

For deltagere der oplever eller har oplevet en længerevarende mental belastning

En mental belastning af hjernen påvirker din trivsel negativt. Hjernen kommer i dårlig form. I forbindelse med den egentlige belastning og længe efter, kan du opleve kognitive, sociale og fysiske vanskeligheder.

De kognitive vanskeligheder kommer til udtryk ved, at det er svært at koncentrere sig, at holde overblik, at lære nye ting og træffe aktive beslutninger. Evnen til at kontrollere opmærksomheden er ødelagt og der skal ikke mange input og forstyrrelser til før hjernen bliver overbelastet.

De sociale vanskeligheder handler om lysten til at være sammen med andre mennesker og troen på dig selv i sociale sammenhænge. Den mentale belastning kan over tid betyde, at du bliver usikker på dig selv og på de mennesker, du er sammen med.

De fysiske vanskeligheder kan være i forbindelse med nattesøvn, vejrtrækning, træthed og du kan have svært ved at orientere dig i større rum og sammenhænge.

Gennem et træningsforløb træner du hjernens form (de kognitive funktioner) og styrker det mentale fundament. I takt med at du lykkes i sjove og udfordrende øvelser, genfinder du din energi og tro på dig selv. Du bliver bedre til at kontrollere din opmærksomhed og selv bestemme, hvilke tanker og følelser, der skal optage din mentale kapacitet. Du oplever at flytte dig selv og bliver stærkere både individuelt og i samspillet med de øvrige deltagere.

Læs om deltagernes udvikling og oplevelser her

Grundtræning

Grundtræning er for deltagere der vil udfordre sig selv, have endnu mere overskud og styrke de aktive valg

Hvem og hvad får din opmærksomhed, hvornår? Vi træner din evne til at kontrollere opmærksomheden og træffe aktive valg. Vi skruer op for intensiteten og sætter hjernen på overarbejde, styrker det mental overskud og din tro på dig selv. Gennem træningsforløbet bliver du klogere på hjernen og egne mentale strategier, din adfærd og reaktioner i udfordrende sammenhænge. Vi træner de mentale processer, som du skal bruge i små og store typer af opgaveløsning. Din hjernes gode form danner fundamentet for alt hvad du gør. Jo bedre fundament – jo større trivsel.

I sammenhæng med træningen har du mulighed for at undersøge og udfordre dine mentale strategier, nogle vil du ønske at træne stærkere, imens der (måske) er nogle, som du med fordel kan lave om.

Vi tester og evaluerer alle træningsforløb

Deltagerne vurderer sig selv på 18 udsagn før og efter et træningsforløb. De 18 udsagn er baseret på en valideret test af mental sundhed (WEMWBS). I virksomheder og teams vurderer medarbejderne på 10 ekstra udsagn, der fortæller om den mentale styrke og trivsel på tværs af kolleger og organisation.

I forlængelse af et træningsforløb modtager den enkelte deltager en evaluering, der udtrykker den oplevede udvikling på de 18 udsagn. Ved træningsforløb i organisationer og teams modtager organisationen en evaluering af den samlede udvikling.

02
Evnen til at skifte mellem opgaver og fastholde opmærksomheded
Før:
6.1

Kom i gang

Træn det mentale overskud

Ring til os på tlf. 20 58 51 11 eller send en e-mail til info@mindsoscial.dk

Du kan også indtaste din e-mail og telefonnummer – så tager vi kontakt til dig snarest.